Burlövs kommun

Publiceringsdatum: 2017-04-12

Öppna Jämförelser 2016 - område trygghet och säkerhet

Trygghet i Burlöv är ett av kommunens viktigaste målområden. Vi har under de senaste åren fokuserat mycket på att förbättra tryggheten för Burlövs medborgare och näringsidkare.

Förbättrat resultat i ranking

Burlövs kommun når vid jämförelsen 2016 plats 79 av Sveriges 290 kommuner, vilket är en förbättring jämfört med föregående år, då vi nådde plats 123 (2015) och plats 157 (2014).

Rankingen räknas fram genom att jämföra statistik inom områden som anmälda personskador, våldsbrott, anmälda stöld/tillgrepp samt utvecklade bränder i byggnader.

 

Vi noterar att anmälda personskador och utvecklade bränder ligger lågt och har fortsatt att minska från föregående år. Även antal våldsbrott samt anmälda stöld-och tillgreppsbrott minskar från föregående års mätningar, men ligger i förhållande till övriga kommuner på en fortsatt hög nivå. Sett över en 10-årsperiod har antalet anmälda våldsbrott så väl i Burlövs kommun som i övriga landet ökat med cirka 20 %.

 

Andra faktorer som lyfts fram i jämförelsen är hur fort medborgarna får hjälp från räddningstjänst och ambulans i en nödsituation. Undersökningen redovisar att såväl väntetid mellan larmsamtalet och utlarmning som responstiden från anrop till att hjälp är på plats är förhållandevis långa. Resultaten kan inte kommunen påverka. Dessa frågor hanteras av Räddningstjänst Syd och Region Skåne.

Ingen helhetsbild men en indikation

Öppna Jämförelser är ingen tävling och det sammanvägda värdet gör inte anspråk på att ge en helhetsbild av hur säker en kommun är. Ett lågt värde indikerar ändå i vilka kommuner det sammantaget inträffar minst personskador, utvecklade bränder och brott med hänsyn tagen till folkmängden och samhällskostnaden. Tolkningen av det sammanvägda värdet ska göras med försiktighet. Burlövs kommun fortsätter att jobba med trygghetsfrågor inom flera områden, både internt och i samverkan med andra myndigheter som exempelvis polisen, fastighetägare samt civilsamhället i form av föreningslivet.

Ta del av hela undersökningen

Du som vill läsa mer om resultatet i Öppna Jämförelser kan ta del av hela rapporten på Sveriges Kommuner och Landstings webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad:
2017-04-12