Burlövs kommun

Publiceringsdatum: 2018-01-25

Öppna jämförelser 2017, Trygghet och säkerhet

Trygghet i Burlöv är ett av kommunens viktigaste målområden med fortsatt fokus på att förbättra den upplevda tryggheten för Burlövs medborgare och näringsidkare. Temat i 2017 års Öppna jämförelser har varit bränder i bostäder och brandförebyggande arbete riktat mot enskilda, men även tidigare års indikatorer följs upp.

Fortsatt förbättring för Burlöv i jämförelse med andra

Vi noterar ännu en förbättring av resultatet i Öppna jämförelser inom området Trygghet och säkerhet som Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) årligen sammanställer tillsammans med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

 

Burlövs kommun hamnar vid årets jämförelse på rankingplats 61 av landets 290 kommuner, vilket är ytterligare en förbättring, denna gång med 18 platser jämfört med förra årets resultat (plats 79). Sett till övriga skånska kommuner ger vår 61:e plats en 8:e plats bland Skånes 33 kommuner.

Sammantaget är det en bra förbättring sedan 2014, då vi nådde plats 157.

Underliggande faktorer

Samtliga underliggande indikatorer utom en minskar, det vill säga förbättras. Indikatorerna är bland andra:

  • Personskador, det vill säga färre personer har varit inlagda minst ett dygn till följd av oavsiktliga skador.
  • Utvecklade bränder i byggnader minskar mot föregående år.
  • Anmälda våldsbrott minskar mot föregående år, tyvärr är vårt resultat fortsatt högt jämfört med överiga kommuner.
  • Anmälda stöld och tillgreppsbrott ökar tyvärr med 29 procentenheter.

Få bostadsbränder i Burlöv

Det är positivt att vi har mycket låga tal vad gäller bostadsbränder och att antalet utvecklade bränder i bostäder minskar. Det gäller både i småhus och flerbostadshus. När det gäller brandsäkerhet samverkar kommunen med Räddningstjänsten Syd.

Rapporten Öppna jämförelser 2017

Läs mer: Hela sammanställda rapporten om Trygghet och säkerhet 2017länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Rapporten har sammanställts av MSB och SKL.

På sidan 32 kan du läsa om Räddningstjänsten Syds arbete med hembesök.

 

Ytterligare fördjupning om trygghet och säkerhet finns på SKL's webbplats Öppna jämförelserlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Senast uppdaterad:
2018-01-25