Burlövs kommun

Publiceringsdatum: 2018-03-13

Översvämning i gångtunnel i Åkarp

Åkarps station

Trafikverkets arbete runt Åkarps station med stora grävarbeten av diken i kombination med regnovädret har orsakat översvämning i gångtunneln under järnvägsstationen på morgonen.

Lägesuppdatering kl 11.30

Gångtunneln ska nu gå att använda, trots att halva tunneln är avstängd. Entreprenörer finns på plats under dagen för att följa utvecklingen och tillse att vatten pumpas bort.

 

Bakgrund, information från kl 08:10

Tunneln är under tisdag morgon översvämmad och kan inte användas. Orsaken är att dagvattenbrunnarna i gångtunneln till Åkars station inte klarar att ta emot de stora mängder vatten som kommer från grävningarna som Trafikverket utför för utbyggnaden av Lund-Arlöv, fyra spår. Trafikanter hänvisas därför till järnvägsövergången vid Alnarpsvägen.

 

Trafikverket jobbar för att lösa problemet och få bort det vatten som inte hinner rinna undan.

 

Eftersom det enligt prognos ska fortsätta regna till efter lunch är det svårt att hindra vattenmängderna. Mer regn väntas fram emot kvällen. Räkna därför med att gångtunneln inte går att använda förrän antingen det har slutat regna och vattnet har runnit undan eller att annan lösning har ordnats av Trafikverket.

 

Burlövs kommun tillsammans med VA SYD är involverade och för dialog med Trafikverket för att så snabbt som möjligt hitta en lösning så att tunneln återigen kan användas.

Senast uppdaterad:
2018-03-13