Burlövs kommun

Publiceringsdatum: 2018-03-02

Saltbrist i Skåne till följd av vintern

Den senaste tiden snöoväder med mycket halka i stort sett i hela Skåne har lett till att vår leverantörs saltlager har minskat drastiskt, leveranser begränsas.

Igår nåddes vi av meddelandet att vi i närtid inte kommer få mer leveranser av vägsalt från vår leverantör. Det leder i sin tur till att vi måste hushålla med det lager vi nu har kvar om det skulle bli extremt halt.

Vi röjer snö och halkbekämpar

Vi kommer därför att istället använda sand och stenkross vid behov av att halkbekämpa framöver tills vi får mer vägsalt. Vi följer vädret i princip dygnet runt och både röjer snö och halkbekämpar där det behövs som mest. Vi får ständigt prioritera gator, gång- och cykelvägar och gör så gott vi kan för att du ska komma fram. Mer snö ska nu komma idag och senare i helgen och vår beredskap kommer att jobba vid behov.

Tänk på din egen säkerhet!

Blir vädret sämre och trafikläget riskfyllt, så tänk på din egen säkerhet innan du ger dig ut. Den allmänna rekommendationen för alla i Skåne dessa dagar är att bara göra nödvändiga resor, klä dig och övriga resenärer varmt om du skulle bli stående i köer vid olycksplatser. Glöm inte heller att skrapa rutor ordentligt, så du har bra sikt.

Senast uppdaterad:
2018-03-02