Burlövs kommun

Publiceringsdatum: 2018-06-18

Samråd för Bostadsförsörjningsprogram Burlövs kommun 2018

Burlövs kommuns planutskott beslutade den 21 maj 2018 att skicka ut Bostadsförsörjningsprogram Burlövs kommun 2018 på samråd. Samrådet pågår fram till den 31 augusti 2018.

Syftet med Bostadsförsörjningsprogram Burlövs kommun är att skapa förutsättningar för att alla i kommunen ska ha möjlighet till ett gott boende. Kommunen har en mycket god planberedskap med cirka 950 bostäder i gällande planer som är under utbyggnad och cirka 1 000 bostäder i pågående detaljplaner.

 

Ett rimligt tillväxtmål för Burlövs kommun under den närmsta tioårsperioden bedöms vara en årlig befolkningsökning på cirka 2,0 %.

 

Bostadsförsörjningsprogrammet är på samråd till och med den 31 augusti 2018 och finns på:

 

  • Medborgarhuset i Arlöv
  • Arlövs bibliotek
  • Åkarps bibliotek
  • Hemsidan

 

Frågor kan ställas till planchef Kerstin Torseke Hulthén, telefonnummer 040-625 63 13 eller e-post kerstin.hulthen@burlov.se.

 

Eventuella synpunkter på bostadsförsörjningsprogrammet ska framföras skriftligen till: Kommunstyrelsen, Burlövs kommun, Box 53, 232 21 ARLÖV, eller till burlovs.kommun@burlov.se senast den 31 augusti 2018.

Senast uppdaterad:
2018-06-18