Burlövs kommun

Publiceringsdatum: 2018-02-16

Samråd för detaljplan för del av Sunnanå 12:3 m.fl., väster om Stora Bernstorps gård

Burlövs kommuns planutskott beslutade den 5 februari 2018 att skicka ut förslag till detaljplan för del av Sunnanå 12:3 m.fl., väster om Stora Bernstorps gård på samråd.

Syftet med detaljplanen är att pröva lämpligheten att utöka verksamhetsområdet på Sunnanå 12:3 och Sunnanå 12:29 genom att planlägga området väster om nämnda fastigheter som verksamheter. Eftersom detaljplanen strider mot översiktsplanen handläggs den med utökat förfarande.

 

Förslaget finns utställt på samråd från 19 februari till och med 16 mars 2018.

 

Samrådshandlingarna och ytterligare information hittar ni på kommunens hemsida, i Medborgarhuset i Arlöv, samt på biblioteket i Arlöv.

Har du några frågor är du välkommen att höra av dig till planarkitekt Mikael Larsson, på telefon 040-625 61 46 eller via e-post till mikael.larsson2@burlov.se

 

Eventuella synpunkter på detaljplanen ska framföras skriftligen till:

Kommunstyrelsen, Burlövs kommun, Box 53, 232 21 ARLÖV, eller till: burlovs.kommun@burlov.se senast den 16 mars. Synpunkter ska lämnas med namn, adress och fastighetsbeteckning.

 

 

Senast uppdaterad:
2018-02-19