Burlövs kommun

Publiceringsdatum: 2017-12-19

Samråd för Detaljplan för del av Tågarp 15:1 m.fl., Burlöv Centralstation

Detaljplaneförslaget finns utställt för samråd från den 20 december 2017 till och med den 31 januari 2018.

Planområdet ligger delvis mellan Burlövs station och Burlöv Center. Därutöver ingår Lillevångsgatan och del av Lundavägen. Detaljplanens syfte är att skapa förutsättningar för att utveckla en blandad stad runt Burlöv Centralstation. Där ska byggas butiker, bostäder och kontor i en miljö med offentliga rum som blir attraktiva mötesplatser.

 

Samrådmöte kommer att hållas den 16 januari kl. 18.00 i Medborgarhuset i Arlöv. Alla som är intresserade är välkomna!

 

Detaljplaneförslaget för del av Tågarp 15:1 m.fl., Burlöv Centralstation finns utställt för samråd från den 20 december 2017 till och med den 31 januari 2018 på kommunens webbplats samt på: 

  • Medborgarhuset i Arlöv
  • Biblioteket i Arlöv

 

Möjlighet att lämna skriftliga synpunkter ges både nu i samrådsskedet, men även längre fram i processen när planen ställs ut igen.

 

Har du några frågor är du välkommen att höra av dig till planstrateg Erik Karlsson, på telefon 040-625 61 56 eller planchef Kerstin Torseke Hulthén, på telefon 040-625 63 13 eller via e-post till erik.karlsson@burlov.se.

 

Eventuella synpunkter ska framföras skriftligen till kommunstyrelsen, Burlövs kommun, Box 53, 232 21 Arlöv eller till burlovs.kommun@burlov.se senast 2018-01-31. Synpunkter ska lämnas med namn, adress och om möjligt fastighetsbeteckning.

Senast uppdaterad:
2017-12-20