Burlövs kommun

Publiceringsdatum: 2017-12-05

Samråd för nya Burlövsbadet

Burlövs kommuns planutskott har genom planchef Kerstin Torseke Hulthén den 4 december beslutat att skicka ut detaljplan för Tågarp 17:1 m.fl., nya Burlövsbadet på samråd.

Syftet med planen är att göra det möjligt att bygga ett badhus med en 50-metersbassäng och ett parkeringshus.

 

Förslaget finns utställt på samråd från den 6 december 2017 till och med den 15 januari 2018. Samrådshandlingarna finns tillgängliga här på kommunens hemsida samt på:


- Medborgarhuset i Arlöv
- Biblioteket i Arlöv
- Biblioteket i Åkarp

 

För att ge allmänheten möjlighet att uttrycka synpunkter eller ställa frågor som rör de-taljplanen bjuder Burlövs kommun in till samrådsmöte, tisdagen den 9/1 kl 18.00 i Medborgarhuset, Arlöv.

 

Har du några frågor är du välkommen att höra av dig till planarkitekt Mikael Larsson, på telefon 040-625 61 46 eller via e-post till mikael.larsson2@burlov.se

 

Eventuella synpunkter på detaljplanen ska framföras skriftligen till: Kommunstyrelsen, Burlövs kommun, Box 53, 232 21 ARLÖV, eller till burlovs.kommun@burlov.se senast den 15 januari 2018. Synpunkter ska lämnas med namn, adress och fastighetsbeteckning.

 

Tillägg 2017-12-21

I media har felaktiga uppgifter förekommit rörande Burlövsbadet, bland annat att gamla Burlövsbadet ska stängas vid byggstarten. Detta stämmer inte. Nuvarande bad kommer att vara i drift fram tills det nya badet är färdigt och invigt. Tidpunkt tills det nya badet ska vara klart har också varit fel. Det nya badet beräknas vara klart inom några år.

Senast uppdaterad:
2017-12-21