Burlövs kommun

Publiceringsdatum: 2017-07-13

Samråd för Planprogram Kronetorpstaden

Husen ramar in en liten urban glänta. Illustration: Nyréns Arkitetkontor, Sweco Infrastructure och NAI Svefa AB.

Samrådet varar 29 juli till 29 september. Den 18 september klockan 18.00 hålls ett öppet samrådsmöte i Medborgarhuset i Arlöv. Välkomna!

Kommunstyrelsens planutskott beslutade den 16 juni 2017 att gå ut på samråd med Planprogram Kronetorpstaden. Syftet med planprogrammet är att skapa en vision och helhetsbild för områdets utbyggnad. Läs mer om samrådet och se dokumentet i sin helhet här.

Senast uppdaterad:
2017-07-29