Burlövs kommun

Publiceringsdatum: 2018-09-13

Trafikverket stänger E6 norr om Malmö två veckor i oktober

Flygbild över trafikplats Alnarp

Foto: Trafikverket

Trafiken leds om till andra vägar – räkna med köer och stora trafikstörningar

För att kunna bygga ut järnvägen mellan Lund och Arlöv måste Trafikverket bygga om motorvägsbron för E6 i trafikplats Alnarp. Från 11 oktober 2018 och under cirka två veckor kommer vi att stänga av E6 helt i båda riktningarna vid trafikplats Alnarp. Vi kommer även göra underhållsarbeten på E6 veckorna innan avstängningen, vilket också kan påverka trafiken.

Kan du lämna bilen hemma?

Varje fordon som inte kör på E6 under avstängningen underlättar för de som måste köra. Om du kan arbeta hemma, planera för ledighet, samåka eller välja andra färdsätt, bidrar du till att minska trafiken och slipper själv köer.

Kommer min buss att påverkas?

Alla fordon även bussar kommer att påverkas. När trafikanterna väljer andra vägar förbi avstängningen påverkas även busstrafiken på omkringliggande vägar. Därför kan din bussresa ta längre tid. Var ute i god tid. Har du möjlighet så ta gärna en tidigare avgång.

Ta tåget istället?

11-26 oktober kör Skånetrafiken extra avgångar på vardagar i rusningstid på sträckan Landskrona–Malmö C via Lommabanan och stationerna Häljarp, Dösjebro och Kävlinge. Under samma period förlänger även Skåne-trafiken flera tågavgångar i rusningstid på sträckan Helsingborg–Malmö.

Malmö–Lund fler än tio tåg i timmen

På sträckan Malmö–Lund avgår det fler än tio tåg per timme i var riktning i rusningstid. Tågen avgår bland annat från Simrishamn, Trelleborg och Köpenhamn söderifrån och norrifrån kommer de till exempel från Ängelholm, Kristianstad och Hässleholm. Sök din resa i Skånetrafikens app eller på skanetrafiken.se.

Senast uppdaterad:
2018-09-21