Burlövs kommun

Publiceringsdatum: 2018-04-04

Var med och påverka utbyggnaden till fyra spår i Arlöv

Några av deltagarna från den första omgången av medborgardialogen lämnar över sina förslag till kommunen. Fr. vänster: Lena S. Persson, Ildikó Németh, Thord Persson och Niklas Lundin.

Några av deltagarna från den första omgången av medborgardialogen lämnar över sina förslag till kommunen. Fr. vänster: Lena S. Persson, Ildikó Németh, Thord Persson och Niklas Lundin.

Vi erbjuder dig möjligheten att vara med i ett unikt projekt. Det är ett nytt sätt att arbeta med medborgardialog som bygger på en metod som har tagits fram och utvecklats nationellt. Under 2017 körde vi en första omgång av det här sättet att arbeta för medborgardialog.

Temat är utbyggnaden till fyra spår i Arlöv

Eftersom den första omgången kom att handla mycket om Åkarp väljer vi nu att koncentrera oss på Arlöv. Temat för arbetet är utbyggnaden av järnvägen till fyra spår. Nu har utbyggnaden pågått i sex månader men det är många år kvar innan allting står färdigt. Det ska till exempel planeras och byggas nytt kring tågstationen Burlöv C – hur vill du att det ska se ut? Vilka behov tycker du att det är viktigt att lyfta fram? Finns det någonting som fungerar mindre bra idag med utbyggnaden som vi kanske kan förbättra genom att föra dialog med Trafikverket?

Intervjuer

Det finns två sätt att vara med i det här projektet. Dels att ställa upp på en intervju (tar cirka 30 minuter) eller att vara med i en arbetsgrupp. Intervjuerna kommer att ske under april och maj månad på Medborgarhuset i Arlöv. Arbetsgruppen ska arbeta fram förbättringsförslag att presentera för politikerna. Alla som är med i arbetsgruppen kommer också att bli intervjuade.

Arbetsgrupp

Arbetsgruppen kommer att träffas två gånger under våren för introduktion och fördjupning. Sedan kommer det att vara fem kvällar under perioden augusti/september där vi träffas och ger er utrymme för att diskutera och arbeta fram era förbättringsförslag.

Anmäl dig

Det går inte längre att anmäla sig till projektet.

Senast uppdaterad:
2018-08-03