Burlövs kommun

Publiceringsdatum: 2018-03-13

Vi vill bli bättre!

En hand med en penna samt en lapp med kryssrutor och alternativen ja, nej och vet inte.

I dagarna skickar Burlövs Öppna Stadsnät ut en kundundersökning för att höra hur våra kunder har upplevt processen med att få fiber. De svar vi får in kommer vi att använda för att göra ytterligare förbättringar i vårt arbete och som återkoppling till våra samarbetspartners.

Undersökningen är en del i vårt löpande arbete med att göra Burlövs Öppna Stadsnät ännu bättre. Vi vill att det ska vara så enkelt och smidigt som möjligt för dig som kund att få fiber. Därför är det viktigt att vi får veta både vad som har fungerat bra och vad vi kan göra bättre.

 

-Ofta hör kunder av sig om något har blivit fel eller inte har levt upp till deras förväntningar, men det är sällan någon hör av sig för att berätta när vi har gjort något riktigt bra. Dessutom kan det finnas områden där vi kan höja kvaliteten och servicen till kunden även om det kanske inte är något vi direkt har fått klagomål på, säger Kristina Jeppsson, kommunikatör för stadsnätet.

 

Kundundersökningen har skickats ut till de kunder som har fått installerat fiber och som har angett en giltig e-postadress i samband med beställningen. Anledningen är att undersökningen skickas via e-post eftersom kostnaden för utskick via posten eller intervjuer per telefon skulle bli orimligt hög.

 

-Det är förstås synd att vi inte når alla våra kunder, men det är ändå de allra flesta som har uppgett en e-postadress. Skulle det vara någon som känner att de vill besvara undersökningen, men som inte har lämnat någon giltig adress, kan de självfallet höra av sig till oss. Får vi bara en e-postadress så kan vi skicka ut undersökningen till dem i efterhand, säger Kristina Jeppsson.

 

Om du har fått fiber och vill få undersökningen skickad till dig kan du höra av dig till oss på stadsnat@burlov.se eller 040-625 60 00.

Senast uppdaterad:
2018-03-13