Burlövs kommun

Publiceringsdatum:

Dumt att dumpa - återvinningsstationer kan försvinna

mörkgröna sopcontainrar med svart sopsäck som slängts utanför

Återvinningsstationer där vi kan lämna förpackningar av plast, papper, tidningar, glas och metall från hushållen töms och städas av Förpacknings- och tidningsinsamlingen AB (FTIAB).

Några få personer förstör för alla dem som vill göra rätt och ha det snyggt och välskött i vår kommun. Att dumpa gamla möbler och säckar med grejor bredvid containrarna är inte tillåtet. Grovavfall ska lämnas vid en bemannad återvinningscentral. Närmaste för oss i Burlöv är Norra Hamnens återvinningscentral.

Återvinningsstation kan försvinna

Kommunen har varit i kontakt med Förpacknings- och tidningsinsamlingen som har utökad städning vid till exempel återvinningsstationen vid Lidl i Arlöv.

 

Kommunens trygghetsvärdar gör viss tillsyn vid återvinningsstationerna för att möjligen avskräcka någon som vill dumpa avfall.

Felanmälan FTIAB

Kontakta Förpacknings- och tidningsinsamlingen om du ser att någon har dumpat skräp vid en återvinningsstation.


Digitalt: www.ftiab.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Telefon: 020-088 03 11

Senast uppdaterad: