Burlövs kommun

Publiceringsdatum:

Ett körfält öppet Lundavägen Åkarp i höjd med Lyckö Äng 10 juni -1 juli

Kartbild där röda streck markerar vart på Lundavägen arbetsområdet kommer vara

Röd markering i kartan visar arbetsområdet på Lundavägen, i höjd med Lyckö Äng

Det befintliga fartguppet på Lundavägen kommer renoveras och i samband med detta anläggs även en diagonal cykelöverfart för cyklister med farthinder på vardera sida. I samband med trafikarbetet kommer även befintliga potthål att åtgärdas.

Hur påverkas jag?

Ett körfält kommer vara öppet och trafikflödet styrs med trafikljus, cyklister uppmanas att leda sin cykel till andra sidan. Arbetet utförs av Jonab.

Busshållplats Åkarp Sockervägen, läge B stängd

Mellan perioden 10 juni 04.00 och 2 juli 04.00 är busshållplats Åkarp Sockervägen läge B stängd, då den ligger i nära anslutning till arbetet. Resenärer hänvisas till busshållplats Åkarp Sockervägen, läge B cirka 500 meter framåt i bussens färdriktning.

Trafikomledningsplan (TA-plan)

Det här arbetet var först tänkt att genomföras 6 - 22 maj men blev sen framflyttat till aktuellt datum.

Senast uppdaterad: