Burlövs kommun

Publiceringsdatum:

Försvarsmakten övar - Sydfront 2021

Två militärer övar och skylt om att militärövning pågår

Under perioden 25 april till 10 maj kommer Försvarsmakten att genomföra övningen Sydfront 21.

Övningen genomförs på flera platser i södra Sverige med koncentration kring Försvarsmaktens övnings- och skjutfält. I Skåne berörs till exempel Revingehed och Ravlunda skjutfält.

 

Den militära närvaron kommer att vara märkbar även utanför våra
övnings- och skjutfält. Det kommer finnas risk för förhöjda ljudvolymer och begränsningar i trafiken.

 

Den 6 maj kommer Försvarsmakten att öva tillsammans med Flygvapnet och det finns en förhöjd risk för höga ljudvolymer, lågt flygande flygplan och helikoptrar samt rökeffekter vid Revingeheds övningsfält.

Senast uppdaterad: