Burlövs kommun

Publiceringsdatum:

Förtydligande av parkeringsregler i Kronetorps allé - uppdaterad 2023-04-21

blå skylt med bokstaven P i vitt

Parkeringsreglerna i Kronetorps allé förändrades när Burlövs kommun köpte marken i december 2022. Det gäller 24-timmarsparkering i hela området om inget annat anges på skyltarna. Det är förbjudet att parkera på ställen som inte är skyltade som parkeringsplatser.

karta över Kronetorp med röd markering där det är förbjudet att parkera

Detta innebär 24-timmarsparkering

24-timmarsregeln gäller måndag till fredag för parkeringsplatser med P-skylt. På lördagar, söndagar, helgdagar och dag före helgdagar får du parkera under obegränsad tid. Parkerar du på en dag då tidsbegränsningen inte gäller börjar dina 24 timmar räknas nästkommande vardag. Inget tidskort behövs och efter 24 timmar finns det risk att man blir bötfälld. Efter kommunen tog över området den 1 december 2022 gäller inte längre avtal med tidigare ägare, därför finns inte längre några förhyrda platser på parkeringen eller gästparkering. Kommunen har anlitat en entreprenör som gör tillsyn i området.

Månadskort

Inga månadskort som har köpts av tidigare parkeringsbolag gäller. Någon månadsparkering kan inte heller köpas för parkering utomhus för januari, eftersom Burlövs kommun inte har den typen av avtal med parkeringsbolag. Andra regler gäller för parkeringsgaraget som tillhör fastighetsägare.

Parkering för rörelsehindrade

Parkering för rörelsehindrade är även tillåtet på det rödmarkerade området på kartan.

Karta över Kronetorp med röd markering där det är tillåtet för rörelsehindrade att parkera

Inom det rödmarkerade området är det tillåtet att parkera för rörelsehindrade på markerade platser

Parkering upphör i november 2023

Grusparkeringen söder om Kronetorps allé kommer att upphöra i november. Grusparkeringen är en tillfällig lösning och efter november kan du inte längre parkera där.

***Uppdatering 2023-04-21***

På trygghetsvandringen i Kronetorp diskuterades bland annat grusparkeringen:

  • Parkeringen kommer att upphöra 2023-11-20 och efter det får man inte lov att parkera där längre. Vi hänvisar till fastighetsägarnas parkeringsgarage och vid besök till parkeringen utanför förskolan Norlandia. Vi kommer även sätta upp skylt i området för att informera.
  • Vi provar att plocka bort stenen i parkeringens östra utfart, så att det går att köra ut den vägen också. Förhoppningen är att få ner hastigheten på Kronetorps allé eftersom man då inte behöver köra runt hela kvarteret för att komma ut till Lundavägen.

 

Här kan du läsa mer om trygghetsvandringen i Kronetorp.

flygfoto med röd kvadrat markerad

Röd markering där parkering upphör november 2023

Senast uppdaterad: