Burlövs kommun

Publiceringsdatum:

Halka på vägarna

Halkbekämpning

Tänk på att det kan vara väldigt halt på vägarna under de kommande dagarna. Kommunens entreprenör har ständig beredskap för att säkerställa framkomligheten på allmänna gator där kommunen är väghållare - det vill säga på gator, vägar, gång-och cykelvägar samt torg.

Kör försiktigt och var rädda om er!

Senast uppdaterad: