Burlövs kommun

Publiceringsdatum:

Hantering av frågor och synpunkter under sommarperioden

Man sitter vid skrivbord med dator och telefon

Ibland kand det bli längre svarstid på synpunkter och frågor under sommarveckorna.

Semestertid

Medborgarservice är bemannade och besvarar enklare frågor och synpunkter som vanligt. Mer omfattande eller detaljerade frågor och synpunkter, där övriga avdelningars kompetens och expertkunskap behövs, kan svarstiden blir något längre på grund av semesterperioden.

Felanmälningar med akuta och allvarliga ärenden kommer att hanteras som vanligt av de medarbetare är i tjänst.

Senast uppdaterad: