Burlövs kommun

Publiceringsdatum:

Klippning av kommunens gräsmattor

Gräsklippningen på gräsplaner och ängar som ägs av kommunen pågår främst under perioden maj till september. Arbetet är som mest intensivt fram till midsommar då behovet av klippning är som störst. I samband med första klippningen rensas ytan från kvistar och grenar. En gräsyta kan definieras på olika sätt, i Burlövs kommun finns bruksgräsmatta, högvuxen gräsyta, vägkantslåtter och ängsytor. I år har några gräsytor ställts om till ängsytor för att främja den biologiska mångfalden.

Områden vid Sockervägen samt Granbackens koloniområde kommer att ställas om till äng.

Senast uppdaterad: