Burlövs kommun

Publiceringsdatum:

Omledning av gång- och cykelbana på Lundavägen vid Burlöv Center

Karta över Lundavägen i höjd med Burlöv Center. En röd streckad linje går från rondellen vid Lillevångsgatan-Svenshögsvägen, via Kornvägen och sedan genom gångtunneln under Lundavägen.

Karta som visar markerad omledning av gång- och cykeltrafiken

Ett VA-arbete på Vånggatan gör att cyklister och fotgängare behöver ta en alternativ väg i höjd med Burlövs Center. Trafikarbetet beräknas vara klart den 24 oktober och är en del stadsutvecklingsarbetet kring Burlöv Center och Burlövs Station.

Omledning gång- och cykeltrafik

Gång- och cykelbanan berörs i korsningen Lundavägen – Lillevångsgatan – Svenshögsvägen, cyklister och gående hänvisas till andra sidan av Lundavägen, omvänd riktning för cyklister från Åkarp. Skyltar kommer sättas upp om omledning av gång- och cykeltrafik samt varna bilister om vägarbetet.

Tack för tålamodet!

Senast uppdaterad: