Burlövs kommun

Publiceringsdatum:

På gång i Kronetorps allé hösten 2023

Skisskarta över ett kvarter i Kronetorps allé, med olika färger för när markarbetena ska genomföras.

Planerade arbeten för asfaltering, markarbeten och belysning för fjärde kvarteret i Kronetorp.

Följande aktiviteter planerar kommunen för Kronetorps allé under hösten 2023.

Brottslighet och trygghet

Kommunen och kommunpolisen kommer bjuda in boende och Räddningstjänst Syd till grannsamverkan under hösten.

Markarbeten och belysning

Asfaltering, markarbeten, belysning och växtbäddar kommer färdigställas kring det fjärde kvarteret (nordöstra) i fyra olika etapper enligt följande (se bilden):

  • Etapp 1: 4–29 september (norra delen, blått)
  • Etapp 2: 25 september – 13 oktober (västra delen, orange)
  • Etapp 3: 16 – 20 oktober (södra delen, gult)
  • Etapp 4 projektering pågår för den fjärde etappen öster om kvarteret (grönt på kartan) . Förslaget är att markarbetena kommer att ske mellan 23 oktober – 17 november.

I de olika arbeta ingår arbete med att anlägga belysning. Kommunens förhoppning är att belysningen norr och väster om det fjärde ska vara klart till etapp 3 (16-20 oktober).

Renhållningsfrågor

Kommunen bjuder in till möte med fastighetsägarna för att bland annat diskutera trafiken och nedskräpningen i området. Fastighetsägarna överväger sätta upp plank runtom de nedgrävda återvinningsstationerna för att undvika att skräpet blåser iväg.

Grusparkeringen

Parkering på grusplanen upphör den 20 november. Efter den 20 november hänvisar kommunen till fastighetsägarnas parkeringsgarage samt till parkeringen utanför förskolan Norlandia (infart från Kronetorpsvägen).

Senast uppdaterad: