Burlövs kommun

Publiceringsdatum:

Ryttarens lekplats byggs, gångväg anläggs för ökad trafiksäkerhet

Skiss på lekplats

Skissbild på den nya lekplatsen från Tress Udemiljö

Ryttarens lekplats byggs om, det nya temat för lekplatsen blir tamdjur. I anslutning till lekplatsen anläggs en gångbana mellan Ringvägen och Svenshögsvägen. Parkeringarna framför lekplatsen kommar därför att tas bort.

Så blir lekplatsen

Temat är tamdjur när lekplatsen byggs om. I mitten av lekplatsen kommer det vara en stor klätterställning med detaljer som ska likna ett stort rött stall för hästar. Vidare kommer det finnas en hinderbana, gungor, lek för de minsta och självklart sittplatser så besökarna kan ha det trevligt och kanske ta med sig fika.

 

Arbetet är planerat att utföras under juni månad.
Invigning av lekplatsen är planerad till den 28 juni.

Gångbana och nya linjer

Nya linjer kommer målas på Rusthållarvägen för att få till en gångbana mellan Ringvägen och Svenshögsvägen för ökad trafiksäkerhet.

 

En ny gångbana tillskapas för att bli en bra länk till den kommande Rusthållaregårdens förskola. Gångbanan ökar trafiksäkerheten och kommer underlätta när barnen i den framtida förskolan ska ut på äventyr. Det medför att ett antal parkeringsplatser framför lekplatsen kommer att försvinna.

Senast uppdaterad: