Burlövs kommun

Publiceringsdatum:

Säkra skolvägar

Platser och datum

Som en del i projektet säkra skolvägar påbörjas under september månad arbetet med upphöjda passager på följande platser, Stationsvägen, Dalslundsvägen, Ringduvevägen och Falkvägen. Arbetet beräknas vara färdigställt andra halvan av november.

Senast uppdaterad: