Burlövs kommun
www.burlov.se

I Burlöv finns det två bibliotek i olika delar av kommunen.
Störst är Arlövs bibliotek som finns vid Sockerbitstorget i Arlöv.
På Dalslundskolan i Åkarp
finns Åkarps bibliotek

 

På biblioteken kan du låna böcker och tidningar.
Du kan även låna ljudböcker,
musik-CD och DVD-filmer.

Biblioteken i Burlöven i Burlöv

.

Välkommen till biblioteken i Arlöv och Åkarp!

Arlövs biblioteks entré
Åkarps biblioteks entré

Nyheter från biblioteken i Arlöv och Åkarp