Burlövs kommun
www.burlov.se

Rivning av gamla Burlövsbadet

Dismantling an old house, bulldozer destroys of the demolition of a building under construction of a new house.
Projektet är för tillfället i entreprenadfasen

Beräknad tid för färdigställande: Mars 2023.
Entreprenör: Håltagarna i Skåne.

Burlövs kommun förbereder för första etappen av Kronetorpstaden på tomten för den gamla Burlövsbadet. När det gamla Burlövsbadet rivs kommer sanering av mark och förberedelser för exploatering att genomföras.

Hållbarhet och återbruk i fokus

En viktig del i upphandlingen för rivningen av det gamla Burlövsbadet var fokuset på hållbara rivningslösningar och återbruk av befintligt material. I början av projekten förde vi dialog med flera olika aktörer med återbruksexpertis för att bättre kunna förstå vilka delar av byggnaden som har ett värde att bevara.

Delar av badet auktionerades ut

Entreprenören Håltagarna i Skåne har levererat en rivningsplan där man bland annat har inventerat vilka delar av badet som gick att återbruka. Detta material lades ut till försäljning på auktion. Många Burlövsbor slog till och köpte pooltrappor, papperskorgar, skåp och andra souvenirer för att minnas gamla badet.

ABI:s nya lokaler och komplettering av staket och grindar kring idrottsplatsen

I samband med rivningen kommer nya paviljonglokaler till Arlövs boll och idrottsklubb (ABI) byggas. ABI kommer att sitta kvar i sina befintliga lokaler fram tills deras nya lokaler är färdigställda. I samband med rivningsprojektet av badet kommer vi även komplettera staketet runt ABI:s angränsande fotbollsplaner. Norrut, mot nya Burlövsbadet, kommer staket ställas upp och en låsbar grind kommer att installeras. Söderut, mot Lundavägen kommer det även installeras en ny grind för enkelt tillträda till fotbollsplanen.

Kontakta oss

Medborgar­service - den enkla vägen till Burlövs kommun!

Kontakta oss

Telefon 040-625 60 00
E-tjänst Kontakt Burlöv » Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Öppettider

Måndag – fredag 08.00 – 16.30

Fler kontaktuppgifter »

Senast uppdaterad:

Bygga, bo & miljö