Burlövs kommun

Altaner byggregler

altanbygge

Följande regler gäller för dig som vill bygga en altan eller uteplats

Bygglov krävs inte för att vid ett en- och tvåbostadshus uppföra en altan som är max 1,8 m hög och sträcker sig max 3,6 m ut från husväggen. Regeln gäller under förutsättning att altanen placeras minst 4,5 m från gräns mot granne.


Altanen får placeras närmare om grannen godkänner detta. Mot gata eller annan allmän plats gäller dock alltid 4,5 m. Om altanen förses med ett plank eller mur räknas dessa in i höjden på 1,8 m.


Bygglov kan dock fortfarande krävas om altanen ska utföras på en byggnad eller i ett område som omfattas av skydds- eller varsamhetsbestämmelser i detaljplanen eller om byggnaden finns med i bevarandeplanen. Om altanen inte följer ovan angivna mått kan bygglov också krävas.


Reglerna förtydligades den 1 juli 2019.

Kontakta oss

Medborgar­service - den enkla vägen till Burlövs kommun!

Kontakta oss

Telefon 040-625 60 00
E-tjänst Kontakt Burlöv » Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Öppettider

Måndag – fredag 08.00 – 16.30

Fler kontaktuppgifter »

Senast uppdaterad:

Bygga, bo & miljö