Burlövs kommun
www.burlov.se

Taxor och avgifter bygg och plan

En person med snickarbyxor som står på en byggarbetsplats

Fullmäktige fastställer taxorna för bygglov och handläggning av detaljplaner

Enligt plan- och bygglagen får en byggnadsnämnd ta ut avgifter för handläggning av bygglov, startbesked med mera. Avgifterna tas ut enligt självkostnadsprincipen. Det innebär att nämnden inte tar ut högre avgifter än vad som krävs för att täcka kostnaderna för handläggningen. Taxan fastställs av kommunfullmäktige. Den gällande taxan antogs 2018-03-19. För handläggning av detaljplaner finns en separat taxa. Den antogs av fullmäktige 2017-02-06

Kontakta oss

Medborgar­service - den enkla vägen till Burlövs kommun!

Kontakta oss

Telefon 040-625 60 00
E-tjänst Kontakt Burlöv » Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Öppettider

Måndag – fredag 08.00 – 16.30

Fler kontaktuppgifter »

Senast uppdaterad:

Bygga, bo & miljö