Burlövs kommun

Kommunen ger gratis råd om energi  
till privatpersoner,  
företag och organisationer.  

 

Du kan bland annat få svar på frågor  
som handlar om din fastighet  
och dina energikostnader.

 

 

Vi kan hjälpa dig med frågor om:

 • uppvärmning
 • ventilation
 • isolering, fönster
 • bygga nytt
 • energipriser
 • aktuella bidrag
 • energispartips och energieffektivisering
 • energi och klimat
 • företag och transporter

Energirådgivarna har telefonnummer 020-40 33 70 
Samtalet är gratis.

Energi

Det finns mycket du kan göra själv för att påverka din energikonsumtion och miljöpåverkan.

Energi- och Klimatrådgivning

Energikontoret Skåne

Kommunen erbjuder gratis energirådgivning till privatpersoner, företag och organisationer i samarbete med Energikontoret Skåne. Här kan du bland annat få svar på frågor som rör din fastighet och dina energikostnader. Vi har också möjlighet att svara på frågor som rör din energianvändning och dess klimatpåverkan samt ge råd kring vad man kan göra för att minska sin energianvändning.


Frågor kring följande områden kan energi- och klimatrådgivaren hjälpa dig med: 


 • uppvärmning, värmepumpar, biobränslen
 • solceller
 • solvärme
 • ventilation
 • isolering, fönster
 • bygga nytt
 • energipriser
 • aktuella bidrag
 • energispartips och energieffektivisering
 • energi och klimat
 • företag och transporter

Egen energikalkyl för din bostad

Gå till Energimyndighetens sida och gör en kalkyl enligt deras kalkyl.

 

Energi- och Klimatstrategi

Burlövs kommun arbetar fortfarande efter den Energi- och klimatstrategi som gäller för 2009 - 2015. Energi- och klimatfrågorna en av vår tids viktigaste frågor. Val av energilösningar och beteendefrågor har stor påverkan både beträffande hushållning av energiresurser liksom klimatpåverkan. Burlövs kommun har i samarbete med Energikontoret Skåne tagit fram ett förslag till energi- och klimatstrategi, som visar kommunens viljeinriktning och vilket ansvar kommunen som organisation är beredd att ta i frågan. Energi- och klimatstrategi benämns ibland också Energiplan.

 

Boverkets ansvar

Myndigheten har ansvar för och tillsyn över energideklarationer från kommunen.

Kontakta oss

Gratis energirådgivning

Måndag - fredag: kl. 09.00-17.00.

Bengt Drakenberg

020-40 33 70.

energirad@kfsk.se

 

Bengt sitter vanligtvis i Medborgarhuset på tisdagar.

Senast uppdaterad:
2017-10-04