Burlövs kommun
www.burlov.se

Ändring av detaljplan för del av Sunnanå 12:39 och 12:40, Tillägg av planbestämmelser för skyltpelare

Kommunstyrelsens planutskott beslutade den 6 april § 15 2022 om att skicka ut Ändring av detaljplan för del av Sunnanå 12:39 och 12:40, Tillägg av planbestämmelser för skyltpelare på samråd. Planområdet ligger i södra delen av Burlövs kommun i handelsområdet Stora Bernstorp och omfattar fastigheterna Burlöv Sunnanå 12:39 och 12:40.

Detaljplanens syfte är att skapa förutsättningar för ett reglerat och ordnat uppförande av skyltanordningar inom området, samt klargöra planens påverkan på berörda intressen. Planändringen tas fram med standardförfarande.


Då nya planbestämmelser för fristående skyltar ryms inom syftet för gällande detaljplan prövas förslaget som ändring av detaljplan, vilket får till följd att planområdet delas upp i två separata områden som motsvarar de platser där nya fristående skyltar föreslås. I översiktsplanen är området utpekat som ett traditionellt, motorvägsnära verksamhetsområde med både storskalig handel och storskalig industriverksamhet. Planförslaget bedöms vara förenligt med översiktsplanen.


Som underlag till planprövningen har en landskapsanalys tagits fram, där olika vyer analyserats med fotomontage för att utreda skyltpelarnas påverkan på det omgivande landskapet. I analysen presenteras ett förslag som ligger till grund för placering och utformning i planförslaget. Den visuella påverkan av förslaget varierar utifrån de studerade vyerna, men bedöms generellt som liten.


Förslaget finns utställt på samråd från 2022-04-12 till och med 2022-05-04.

Samrådshandlingarna finns tillgängliga på denna sida, samt på Medborgarhuset i Arlöv.


Har du frågor är du välkommen att höra av dig till planarkitekt Mikael Larsson på telefon 040-6256146 eller via e-post till mikael.larsson2@burlov.se.

Kontakta oss

Medborgar­service - den enkla vägen till Burlövs kommun!

Kontakta oss

Telefon 040-625 60 00
E-tjänst Kontakt Burlöv » Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Öppettider

Måndag – fredag 08.00 – 16.30

Fler kontaktuppgifter »

Senast uppdaterad:

Bygga, bo & miljö