Burlövs kommun
www.burlov.se

Ändring av detaljplan för del av Sunnanå 12:39 och 12:40, Tillägg av planbestämmelser för skyltpelare

Kommunstyrelsens planutskott beslutade den 31 maj § 21 2022 om att skicka ut Ändring av detaljplan för del av Sunnanå 12:39 och 12:40, Tillägg av planbestämmelser för skyltpelare på granskning. Planområdet ligger i södra delen av Burlövs kommun i handelsområdet Stora Bernstorp och omfattar fastigheterna Burlöv Sunnanå 12:39 och 12:40.

Detaljplanens syfte är att skapa förutsättningar för ett reglerat och ordnat uppförande av skyltanordningar inom området, samt klargöra planens påverkan på berörda intressen. Planändringen tas fram med standardförfarande.


Då nya planbestämmelser för fristående skyltar ryms inom syftet för gällande detaljplan prövas förslaget som ändring av detaljplan, vilket får till följd att planområdet delas upp i två separata områden som motsvarar de platser där nya fristående skyltar föreslås. I översiktsplanen är området utpekat som ett traditionellt, motorvägsnära verksamhetsområde med både storskalig handel och storskalig industriverksamhet. Planförslaget bedöms vara förenligt med översiktsplanen.

 

Som underlag till planprövningen har en landskapsanalys tagits fram, där olika vyer analyserats med fotomontage för att utreda skyltpelarnas påverkan på det omgivande landskapet. I analysen presenteras ett förslag som ligger till grund för placering och utformning i planförslaget. Den visuella påverkan av förslaget varierar utifrån de studerade vyerna, men bedöms generellt som liten.

 

Granskning

Förslaget finns utställt för granskning från den 29 juni 2022 till och med 31 augusti 2022.

 

Granskningshandlingarna finns tillgängliga nedan under "Vill du läsa mer?" samt på:
• Medborgarhuset i Arlöv
• Biblioteket i Arlöv

 

Har du några frågor är du välkommen att höra av dig till planarkitekt Matilda Kursis via e-post till matilda.kursis@burlov.se.

 

Lämna synpunkter

Eventuella synpunkter på detaljplanen ska framföras skriftligen till: Kommunstyrelsen, Burlövs kommun, Box 53, 232 21 ARLÖV, eller till burlovs.kommun@burlov.se senast den 31 augusti 2022. Den som inte framfört skriftliga synpunkter då eller under samrådet kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen. Synpunkter ska lämnas med namn, adress och fastighetsbeteckning.

Kontakta oss

Medborgar­service - den enkla vägen till Burlövs kommun!

Kontakta oss

Telefon 040-625 60 00
E-tjänst Kontakt Burlöv » Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Öppettider

Måndag – fredag 08.00 – 16.30

Fler kontaktuppgifter »

Senast uppdaterad:

Bygga, bo & miljö