Burlövs kommun
www.burlov.se

Ändring av detaljplan för Kabbarp 8:87

Flygfoto över planområder vid Burlövsvägen i Åkarp.

Planområdet ligger i södra Åkarp i Burlövs kommun, söder om Lundavägen och är ca 0,14 ha stort. Förslaget finns utställt på samråd från den 3 februari 2020 till och med den 24 februari 2020.

Syfte

Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten att upphäva del av tomtindelningsplan 12-ÅKA-88 för Kabbarp 8:87 för att möjliggöra att tomten kan avstyckas och bebyggas. Fastigheten som berörs ägs av privatpersoner.


Planförslaget innefattar:

  • Upphävandet av del av tomtindelningsplanen 12-ÅKA-88 i den del den avser Kabbarp 8:87.


Detaljplanen planläggs med förenklat förfarande. Processen kan vid behov komma att utökas till standardförfarande.


Samråd

Förslaget finns utställt på samråd från den 3 februari 2020 till och med den 24 februari 2020. Du hittar samrådshandlingarna längre ner på denna sida eller på:

  • Medborgarhuset i Arlöv
  • Biblioteket i Åkarp


Har du frågor är du välkommen att höra av dig till tf planchef Bengt Guldstrand på telefon 040-625 64 40 eller via e-post till Bengt.Guldstrand@burlov.se.


Lämna synpunkter

Eventuella synpunkter på detaljplanen ska framföras skriftligen till: Kommunstyrelsen, Burlövs kommun, Box 53, 232 21 ARLÖV, eller till burlovs.kommun@burlov.se senast den 24 februari 2020.


Den som inte framfört skriftliga synpunkter då kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen. Synpunkter ska lämnas med namn, adress och fastighetsbeteckning.

Vill du läsa mer?

Kontakta oss

Bengt Guldstrand

T.f. planchef

040-625 64 40

bengt.guldstrand@burlov.se

Senast uppdaterad:
2020-01-28

Bygga, bo & miljö