Burlövs kommun
www.burlov.se

Ändring av detaljplan för Kabbarp 8:87

Flygfoto över planområder vid Burlövsvägen i Åkarp.

Planområdet ligger i södra Åkarp, söder om Lundavägen och är cirka 0,14 ha stort.

Syfte

Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten att upphäva del av tomtindelningsplan 12-ÅKA-88 för Kabbarp 8:87 för att möjliggöra att tomten kan avstyckas och bebyggas. Fastigheten som berörs ägs av privatpersoner.


Planförslaget innefattar:

  • Upphävandet av del av tomtindelningsplanen 12-ÅKA-88 i den del den avser Kabbarp 8:87.


Detaljplanen planläggs med förenklat förfarande. Processen kan vid behov komma att utökas till standardförfarande.


Samråd

Förslaget var utställt på samråd från den 3 februari 2020 till och med den 24 februari 2020. Du hittar samrådshandlingen nedan.

Vill du läsa mer?

Kontakta oss

Elin Tängermyr

Tillväxtchef

040-625 69 30

elin.tangermyr@burlov.se

Senast uppdaterad:
2020-08-20

Bygga, bo & miljö