Burlövs kommun
www.burlov.se

Detaljplan för Åkarp 24:1 m.fl., Stationsvägen

Flygbild över stationsområdet i Åkarp.

En ny detaljplan för Stationsvägen i Åkarp har antagits den 28 september 2022.

Syfte

Åkarps station omvandlas när Södra stambanan byggs ut från två till fyra spår. Det innebär bland annat att järnvägen sänks ner som mest cirka 6 meter i Åkarp. En 400 meter lång sträcka mellan Lervägen och Åkerbloms väg kommer att överdäckas med ett ”lock” med gata och parkmark ungefär 2 meter över dagens marknivå. Plattformarna flyttas närmare stationshuset och sträcker sig i nedsänkt läge mellan Lervägen och Alnarpsvägen. Trafikverkets planerade avvattningsdamm förflyttas åt nordost längs spåret för att möjliggöra en ny överfart över Alnarpsån.

Detaljplanens syfte är att skapa planmässiga förutsättningar för utformningen kring den östra sidan av Åkarps station samt att befästa det befintliga läget för Stationsvägen i anslutningen till Gränsvägen.

Detaljplanen innehåller:

  • Ny gata som förbinder Åkarps station med Gränsvägen.
  • Gång- och cykelväg längs med Stationsvägen.
  • Markyta mellan överdäckningen och Stationsvägen.
  • Kantförstärkning på delar av Alnarpsån.
  • Ny bro vid inloppet till Åkarpsdammen.
  • Dagvattendamm där Stationsvägen viker av mot Gränsvägen.

Antagande

Förslaget antogs i kommunfullmäktige den 28 september 2022. Antagandehandlingarna finns tillgängliga nedan:

Kontakta oss

Medborgar­service - den enkla vägen till Burlövs kommun!

Kontakta oss

Telefon 040-625 60 00
E-tjänst Kontakt Burlöv » Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Öppettider

Måndag – fredag 08.00 – 16.30

Fler kontaktuppgifter »

Senast uppdaterad:

Bygga, bo & miljö