Burlövs kommun
www.burlov.se

Detaljplan för Burlövs egnahem, Mimosavägen

Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten att tillåta två bostäder inom nuvarande parkmark, samt att säkra infart till befintliga bostäder längs med Mimosavägen.

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutade den 24 oktober 2016 att antadetaljplanen. Detaljplanen vann laga kraft den 30 januari 2017.

Kontakta oss

Planstrateg

Erik Karlsson

erik.karlsson@burlov.se

040-625 61 56

Senast uppdaterad:
2017-06-28