Burlövs kommun
www.burlov.se

Detaljplan för del av Sunnanå 12:1

Från  Bergslagsbild, planavdelningen våren 2020

En ny detaljplan är under framtagande för del av Sunnanå 12:1 i Stora Bernstorp i den södra delen av Burlövs kommun. Planområdet avgränsas av Vassvägen i väster, Starrvägen i norr och motorvägen E6/E20/E22 i öster.

Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten att planlägga mark för industri, handel och kontor. Syftet är också att bevara naturmark som är en del i den övergripande grönstrukturen i området.


När ny bebyggelse tillkommer i nära anslutning till trafikplats Sunnanå vid infarten till staden blir gestaltningen särskilt viktig. Syftet är därför att detaljplanens bebyggelse ska fungera väl i sitt sammanhang i handelsområdet Stora Bernstorp och längs motorvägen och att storskaliga byggnader ska ges ett lugnt och harmoniskt uttryck.


Planförslaget innefattar:

  • Kvartersmark för industri, handel och kontor.
  • Allmän platsmark - natur som ska säkerställa att grönstrukturen hänger samman i Stora Bernstorp.


Detaljplanen planläggs med standardförfarande. Processen kan vid behov komma att utökas till utökat förfarande.


Samråd

Förslaget var på samråd från den 9 juli till och med den 30 augusti 2020. Samrådshandlingarna finns tillgängliga nedan.

Kontakta oss

Medborgar­service - den enkla vägen till Burlövs kommun!

Kontakta oss

Telefon 040-625 60 00
E-tjänst Kontakt Burlöv » Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Öppettider

Måndag – fredag 08.00 – 16.30

Fler kontaktuppgifter »

Senast uppdaterad:

Bygga, bo & miljö