Burlövs kommun
www.burlov.se

Detaljplan för del av Tågarp 17:1, Västervångskolan

Visualisering av skola med grönt tak.

Detaljplan för del av Tågarp 17:1, Västervångskolan, ligger i anslutning till Lundavägen i Burlöv, mellan Arlöv och Åkarp. Planförslaget möjliggör en ny skola för 600 elever (åk F-6) med integrerad idrottshall, ett mobilitetshus samt en lokalgata med torgbildning framför skolans entréer.

Syfte

Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten i att planlägga området för skola och mobilitetshus. Idrottshallen integreras i skolbyggnaden för att öka byggnadens volym då den måste anpassas efter förhållandena i området. Genom sin volym och form möjliggörs att ljudet på skolgården kan uppfylla Naturvårdsverkets riktlinjer. Mobilitetshuset placeras längs Lundavägen som ytterligare en avskärmande volym. Dock kan Naturvårdsverkets riktlinjer uppnås även utan denna.

 

Torgytan och delar av lokalgatan framför skolan utformas som gångfartsområde med större träd samt planteringsytor som kan hantera och rena avrinning och dagvatten. Genom utformningen kan en lugn trafikmiljö skapas i skolans närområde.

 

Området strax norr om skolan ingår i den områdesövergripande grönblå struktur (pågående detaljplan 256) som planeras. Denna struktur utformas för dagvatten- och skyfallshantering samt som del i ett större rekreationsstråk.

 

Planförslaget innefattar bl.a.:

  • Skola för 600 elever (åk F-6) samt idrottshall.
  • Lokalgata, ytor för gång och cykel samt torgytor.
  • Angöringsyta och mobilitetshus intill Lundavägen.

 

Samråd

Detaljplanen var på samråd mellan den 19 april till och med den 10 maj 2021. Efter samrådet har planområdet minskat. Detta då området norr om i stället ingår i detaljplan för grönblågrå infrastruktur (detaljplan 256) och idrottshallen inkluderats i skolbyggnaden. Ett flertal utredningar har tillkommit, bland annat har byggnadens volym modellerats fram för att kunna hantera buller utan extra skyddsåtgärder. Detaljplanen bedöms överensstämma med översiktsplanen, men inte Länsstyrelsens granskningsyttrande om denna, varför den handläggs med utökat förfarande.

 

Granskning

Förslaget har varit utställt för granskning mellan den 31 maj 2023 och den 21 juni 2023. Granskningshandlingarna finns tillgängliga nedan.

Kontakta oss

Medborgar­service - den enkla vägen till Burlövs kommun!

Kontakta oss

Telefon 040-625 60 00
E-tjänst Kontakt Burlöv » Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Öppettider

Måndag – fredag 08.00 – 16.30

Fler kontaktuppgifter »

Senast uppdaterad:

Bygga, bo & miljö