Burlövs kommun
www.burlov.se

Detaljplan för Sunnanå 11:2, Flansbjer Bernstorpsvägen

Planområdet ligger vid Bernstorpsvägen i södra delarna av Burlövs kommun. Förslaget finns utställt på samråd från den 4 april 2019 till och med den 30 april 2019.

Syftet med detaljplanen är att pröva lämpligheten att planlägga ett område med verksamheter på fastigheten Sunnanå 11:2 i Flansbjer/Sunnanå, söder om väg 11. Fastigheten är inte tidigare detaljplanelagd och rymmer två sammanhängande byggnader med olika verksamheter. Detaljplanen ämnar fastslå användningen till verksamheter och gym samt ge möjlighet att utveckla fastigheten. Närheten till bostäder längs Bernstorpsvägen och Fortunavägen gör att verksamheterna inte får vara av störande karaktär.


Detaljplanen handläggs med standardförfarande. Processen kan vid behov komma att utökas till utökat förfarande.


Förslaget finns utställt på samråd från den 4 april 2019 till och med den 30 april 2019.

Samrådshandlingarna finns tillgängliga på denna sida samt:


  • Medborgarhuset i Arlöv
  • Biblioteket i Arlöv


För att förbättra kunskapsunderlaget och ge möjlighet till insyn och påverkan bjuder kommunen in till samrådsmöte. Mötet äger rum torsdagen den 11 april kl 18.00 i Stora Sessionssalen, Medborgarhuset, Kärleksgatan 6, Arlöv.


Har du några frågor är du välkommen att höra av dig till planarkitekt Mikael Larsson, på telefon 040-625 61 46 eller via e-post till mikael.larsson2@burlov.se.


Eventuella synpunkter på detaljplanen ska framföras skriftligen till: Kommunstyrelsen, Burlövs kommun, Box 53, 232 21 ARLÖV, eller till burlovs.kommun@burlov.se senast den 30 april 2019. Synpunkter ska lämnas med namn, adress och fastighetsbeteckning.

 

Den som inte framfört skriftliga synpunkter då eller under granskningsskedet kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen. Synpunkter ska lämnas med namn, adress och fastighetsbeteckning.

Kontakta oss

Planarkitekt (BUR)

Mikael Larsson

Mikael.Larsson2@burlov.se

Senast uppdaterad:
2019-06-11

Bygga, bo & miljö