Burlövs kommun

Detaljplan för Tågarp 16:75

Syfte med detaljplanen är att pröva lämpligheten i att utöka byggrätten för industriändamål och icke störande verksamhet och att ändra lastningen av varor från sydsidan till nordsidan av fastigheten. Detaljplanens syfte är också att ge möjlighet till centrumverksamhet med publika verksamheter som vänder sig mot Burlöv C.

Detaljplanen planläggs med standardförfarande. Processen kan vid behov komma att utökas till utökat förfarande.


Förslaget finns utställt på samråd från den 2 januari 2019 till och med den 1 februari 2019.


Samrådshandlingarna finns tillgängliga nedan samt på:

  • Medborgarhuset i Arlöv
  • Biblioteket i Arlöv


Har du några frågor är du välkommen att höra av dig till planarkitekt Fanny Jakobsson, på telefon 040-625 61 49 eller via e-post till fanny.jakobsson@burlov.se.


Eventuella synpunkter på detaljplanen ska framföras skriftligen till: Kommunstyrelsen, Burlövs kommun, Box 53, 232 21 ARLÖV, eller till burlovs.kommun@burlov.se senast den 1 februari 2019. Den som inte framfört skriftliga synpunkter då eller under granskningsskedet kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen. Synpunkter ska lämnas med namn, adress och fastighetsbeteckning.

Kontakta oss

Planchef

Kerstin Torseke Hulthén

kerstin.hulthen@burlov.se

040-625 63 13

Senast uppdaterad:
2018-12-19

Bygga, bo & miljö