Burlövs kommun
www.burlov.se

Planprogram för Södra stambanan genom Burlövs kommun

Planutskottet beslutade den 23 mars 2015 att gå ut på granskning med planprogram för Södra stambanan genom Burlövs kommun. Granskningen varade från och med den 8 april till och med den 8 maj.

Programområdet

Programområdet följer Södra stambanans utsträckning i Burlövs kommun och de områden som direkt eller indirekt påverkas av att stambanan byggs ut. Syftet med planprogrammet är att ge en översiktlig bild av förändringarna som utbyggnaden av stambanan från två till fyra spår i Burlövs kommun innebär och vilka möjligheter detta ger för områdena längs med stambanan.

Planprogrammet

Planprogram används ibland som ett första steg i planprocessen och möjliggör i detta fall för kommunen att få in synpunkter på utvecklingsmöjligheter inom programområdet.

 

Planprogrammet kan komma att följas av flera detaljplaner. En detaljplan reglerar enligt lag vad som får byggas på en plats och kan överklagas av de berörda sakägare som under detaljplaneprocessen inkommit med skriftliga synpunkter. Detaljplanearbetet kommer även det inledas med ett samrådsförfarande, därefter kommer planen att ställas ut innan den kan antas. Möjlighet att lämna skriftliga synpunkter ges både i samrådsskedet och eventuellt längre fram i processen när planen ställs ut igen.

Granskningen

Planutskottet har även beslutat att gå ut på granskning till och med den 26 april 2015 med detaljplan för Tågarp 15:5 m fl, Södra stambanan genom Arlöv och detaljplan för del av Åkarp 1:68 m fl, Södra stambanan genom Åkarp samt förslag till miljökonsekvensbeskrivning järnvägsplan Flackarp-Arlöv fyra spår.

Granskningshandlingen och samrådsredogörelsen finns tillgänglig under Dokument/Blanketter till höger. De ändringar som gjorts i programmet efter samrådet återfinns längst bak i samrådsredogörelsen.

Kontakta oss

Medborgar­service - den enkla vägen till Burlövs kommun!

Kontakta oss

Telefon 040-625 60 00
E-tjänst Kontakt Burlöv » Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Öppettider

Måndag – fredag 08.00 – 16.30

Fler kontaktuppgifter »

Senast uppdaterad:

Bygga, bo & miljö