Burlövs kommun

Kronetorpstaden

Här kan du följa utvecklingen av den nya stadsdelen Kronetorpstaden, som ligger mellan Arlöv och Åkarp.

Juli 2017

Planförslag för Kronetorpstaden.

Samråd för Planprogram Kronetorpstaden

Kronetorpstaden omfattar cirka 100 ha och beräknas inrymma attraktiva bostadsmiljöer, grönska, skola, badhus och rekreation för cirka 7 300 boende när det är fullt utbyggt. Burlövs nya stadsdel ska innehålla ett blandat bostadsutbud samt offentlig och privat service. Ett grönt tema är vägledande. En ny central park, gröningar, trädplanterade gator och gröna gårdar kommer att anordnas. Dagvattnet ska fördröjas och ingå i de gröna stråken. Trygga platser, gator och parker ska locka till utevistelse och fungera som mötesplatser.

Husen ramar in en liten urban glänta. Illustration: Nyréns Arkitetkontor, Sweco Infrastructure och NAI Svefa AB.

2024 blir Burlövs station en pendlarstation med täta förbindelser till hela Öresundsregionen. Stationsområdet med torg, kontor, handel och bostäder tillsammans med badhuset och utbyggnaden vid Kronetorps gård utgör de första etapperna. Målet är att skapa en funktionsblandad stad i en tät kvartersstruktur där varierade upplåtelseformer och byggnadstyper eftersträvas.


Kommunstyrelsens planutskott beslutade den 16 juni 2017 att gå ut på samråd med Planprogram Kronetorpstaden. Syftet med planprogrammet är att skapa en vision och helhetsbild för områdets utbyggnad. Läs mer om samrådet och se dokumentet i sin helhet här.

Februari 2017

Vy av kvarter 1 från sydväst. Illustration: Kronetorp Park - Sydark Konstruera.

Det börjar synas att ett nytt framtidsområde är under framväxt i kommunen, även om det kommer att ta många år innan det är helt färdigt. Kommunalrådet Katja Larsson är naturligtvis glad för att nya bostäder börjar ta form efter många års planering och politisk dialog.

Vad är det som händer på Kronetorp idag?

Under kommande år kommer många entreprenörer att bidra på olika sätt med olika typer av bostadshus och annan byggnation för en mångfald i området. För den inledande etappen ansvarar Kronetorp Park AB, där Ulf Lyddby är VD.

- Just nu bygger vi det första kvarteret. Det är nästan 90 lägenheter i bostadsrättsform, tre byggnader, tre bostadsrättsföreningar. 3 ½ våningar med allt från 2:or, 3:or, 4:or och några 5:or. Inflyttningen planeras till sommaren 2017.

 

I kvarter två och tre planeras för hyresrätter, totalt drygt 180 lägenheter, där hälften ska vara klara för inflyttning i december 2017 och hälften senare under våren 2018.

Samtidigt planeras för en förskola i området. Den kommer ligga bredvid den stora uppbyggda parken som finns i området och ska vara klar att tas i bruk i början av 2018.

Hur ser det ut längre fram?

Förutom de fyra kvarter som uppförs nu, finns konkreta planer på ytterligare en utbyggnadsetapp. Det blir fler bostäder, troligen i riktning mot Burlöv Center. Om planarbetet rullar på som det ska kommer kommunen ha detaljplaner färdiga inom ett par år, berättar Katja.

 

I området pågår också planarbetet för ett nytt badhus. Kommunens befintliga badhus ska ersättas av ett nytt på ungefär samma plats som idag.

Mars 2016  

Den 23:e mars markerade den officiella starten för det som kommer att bli en heterogen och hållbar stadsdel. Kronetorpstaden - som den kommer att heta - ska knyta samman Åkarp med Arlöv och samtidigt utgöra en helt egen och unik karaktär i sig själv.

Vid det officiella spadtaget invigningstalade VD för Kronetorp Park AB, Ulf Lyddby, och berättade om det nya bostadsområdet i Burlövs kommun.

Bostadsrätter i första etappen

Företaget ansvarar för den första etappen av området som kommer att växa fram under 2016 och framåt. Redan är 60 % av lägenheterna sålda i den första etappeen som ska vara klar under 2017.

- Nu bygger vi det första kvarteret i BRF Allén som kommer att bli till moderna och energieffektiva bostadsrätter med hög kvalité. De 32 lägenheterna kommer att ligga belägna med utsikt över trivsam parkmiljö, säger Ulf.

Miljömedveten satsning

Avslutningsvis berättade Ulf Lyddby om den hållbarhetsgrad som man kommer att integrera i både själva byggprocssen och därefter i vardagen i Kronetorpstaden.

- Målet för Kronetorp Park är att skapa en stadsdel med parker och modern energiteknik som skapar hållbara och långsiktiga lösningar. Vi kommer att använda energi från sol och vatten samt erbjuda bilpool till alla våra hyresgäster och bostadsägare.

Egen identitet med anor från 1700-talet

Kommunalrådet Katja Larsson (s) refererade till historien och berättade om löjtnant Kronsjö, som köpte den gamla gården 1791 och därefter lät uppföra herrgården 1793 och gav den namnet Kronetorp. Nu fortsätter utvecklingen av området och herrgården kommer vara en central del i det som ska bli ett nytt modernt bostadsområde med lägenheter i trivsam parkmiljö, något som kommunalrådet ser som mycket postivt.

- Det kommer att bli en stadsdel med en egen identitet som kommer att knyta ihop de kringliggande områdena, säger Katja.

Kontakta oss

Medborgar­service - den enkla vägen till Burlövs kommun!

Kontakta oss

Telefon 040-625 60 00
Skriv till oss via webbformulär »öppnas i nytt fönster

Öppettider

Måndag – fredag 08.00 – 16.30

Fler kontaktuppgifter »

Senast uppdaterad:
2019-06-13

Bygga, bo & miljö