Burlövs kommun

Bakgrundsfakta

Kronetorpsområdet är det område som begränsas av Kronetorpsvägen och Yttre Ringvägen samt av Södra stambanan och E22. Området är den största markresursen i Arlöv och ligger mycket strategiskt till, dels som entré till Arlöv från nordost, dels tack vare närheten till tågstationen och Burlöv Center.

En ny stadsdel växer fram

Beslut är taget om att en ny stadsdel ska växa fram på Kronetorpsområdet. Tanken är att området bland annat ska ge plats åt bostäder, idrottsområde, småskalig handel och service/vård. Kommunen bedömer att drygt 3000 nya bostäder kan byggas på området. Närheten till kommunikationer, handel, skolor, natur och övriga samhällsfunktioner gör området extra attraktivt.

Detaljplan för del av Kronetorp 1:1 Kronetorps gård

2012 genomfördes en arkitekttävling för bebyggelse runt den befintliga 1700-talsgården. Tre arkitektkontor tävlade om hur Kronetorps gård och den närmaste omgivningen ska utvecklas. Johan Celsing Arkitektkontor AB tog hem första priset. Deras förslag hade mottot Kronetorps Trädgårdar.

Arkitekttävling Skelettdetaljplan 2013-2014

En arkitekttävling har även genomförts för hela Kronetorpsområdet. Det vinnade förslaget i denna tävling blev burLOVE av Nyréns Arkitetkontor, Sweco Infrastructure och NAI Svefa AB.

 

Tävlingsförslaget kommer att användas som underlag för framtagandet av ett planprogram med visionsbilder och kvalitetsbeskrivning. Arbetet med en skelettdetaljplan, för övergripande grönstruktur och trafik till de första etapperna, pågår. Dessa dokument ska utgöra underlag för den fortsatta utvecklingen och för framtida detaljplaner i Kronetorpsområdet.

Kontakta oss

Medborgar­service - den enkla vägen till Burlövs kommun!

Kontakta oss

Telefon 040-625 60 00
Skriv till oss via webbformulär »öppnas i nytt fönster

Öppettider

Måndag – fredag 08.00 – 16.30

Fler kontaktuppgifter »

Senast uppdaterad:
2017-03-08

Bygga, bo & miljö