Burlövs kommun
www.burlov.se

Planprogram Kronetorpstaden

Planförslag för Kronetorpstaden.

Burlövs nya stadsdel Kronetorpstaden ska innehålla ett blandat bostadsutbud samt offentlig och privat service. Trygga platser, gator och parker ska locka till utevistelse och fungera som mötesplatser för alla åldrar. Stadsdelen blir ett tillskott med ett utbud av attraktiva bostadsmiljöer, grönska, skola, badhus och rekreation.

Kommunstyrelsens planutskott beslutade den 16 juni 2017 att gå ut på samråd med Planprogram Kronetorpstaden.


Syftet med planprogrammet är att skapa en vision och helhetsbild för områdets utbyggnad. En vision för hela stadsdelen Kronetorpstaden som möjliggör etappvis och långsiktig utveckling. Programmet ska samla planeringsunderlag, ange gestaltningsprinciper och gemensamma förutsättningar inför komman­de detaljplaner. Det ger en förutsägbarhet för alla inblandade: kommun, invånare, fastighetsägare och exploatörer. Utbyggnaden av Kronetorpstaden kommer att pågå under lång tid. Detaljplanering och utbyggnad kom­mer att ske etappvis. Utbyggnaden siktar inte bara till att skapa en attraktiv stadsdel med goda kollektiv­trafikförbindelser utan har även till uppgift att länka samman kommunens olika delar.

Vill du läsa mer?

Kontakta oss

Medborgar­service - den enkla vägen till Burlövs kommun!

Kontakta oss

Telefon 040-625 60 00
Skriv till oss via webbformulär »öppnas i nytt fönster

Öppettider

Måndag – fredag 08.00 – 16.30

Fler kontaktuppgifter »

Senast uppdaterad:
2019-07-05

Bygga, bo & miljö