Burlövs kommun
www.burlov.se

Medborgardialog i komplexa samhällsfrågor

processchema för medborgardialogen

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har arbetat fram en ny metod för medborgardialog. Som en av tio kommuner i Sverige har Burlövs kommun blivit utvalda att delta i ett tre år långt pilotprojekt där den nya metoden ska testas i komplexa samhällsförändringsfrågor. Under de tre åren ska metoden utvecklas och förfinas, därför är också två följeforskare från Uppsala universitet kopplade till projektet. Burlöv deltar med utbyggandaden av Lund-Arlöv, fyra spår.

Övergripande mål och syfte

Målet för Burlövs kommun är att försöka fånga upp kommuninvånarnas oro och farhågor inför och under byggandet. Genom att lyssna på deras tankar, känslor och åsikter är vår förhoppning dels att det ska bli smidigare för kommuninvånarna under byggtiden av järnvägen.


En annan och mer övergripande förhoppning är att skapa större förståelse och förtroende för den demokratiska processen och att på det sättet minska det upplevda avståndet mellan myndighet och medborgare.

Intervjuer, teman och förbättringsförslag

Det praktiska arbetet består av djupintervjuer med en demografiskt bred målgrupp som sedan sammanställs och tematiseras. Intervjuerna och sammanställningen utförs av tjänstepersoner på Burlövs kommun medan förbättringsförslagen arbetas fram från underlaget av engagerade medborgare.

Två omgångar

SKR:s (tidigare SKLs) projekt startade 2015 och slutförs till hösten 2018. Under den här tiden har två omgångar medborgardialog genomförts i Burlövs kommun. Eftersom den första omgången mest handlade om Åkarp fattades ett beslut av projektets styrgrupp att den andra omgången skulle begränsas till Arlöv.


Under den första omgången arbetade de engagerade medborgarna fram fem förbättringsförslag som lämnades över till Burlövs kommun i november 2017. Dessa förslag kan du läsa här nedanför. Förslagen från den andra omgången arbetas fram under hösten 2018.

Kontakta oss

Medborgar­service - den enkla vägen till Burlövs kommun!

Kontakta oss

Telefon 040-625 60 00
E-tjänst Kontakt Burlöv »länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Öppettider

Måndag – fredag 08.00 – 16.30

Fler kontaktuppgifter »

Senast uppdaterad:
2019-11-28

Bygga, bo & miljö