Burlövs kommun
www.burlov.se

Särskolan är till för barn
med utvecklingsstörning eller hjärnskada.

 

Grundsärskolan har egna kursplaner och betyg.
Burlöv kommun har liksom Staffanstorp och Lomma
ett avtal med Särskolan i Lund.
Det betyder att elever från dessa kommuner
får gå i skola i Lund.
Eleven kan också få sin undervisning
med grundsärskolans kursplan
i en grundskoleklass i hemkommunen.

Grundsärskola

Vem är grundsärskolan till för?

Grundsärskolan är en skolform som är anpassad till elever som inte bedöms kunna uppnå grundskolans kunskapskrav på grund av att de har en intellektuell funktionsnedsättning (IF) eller en förvärvad hjärnskada. Utbildningsförvaltningen beslutar om ditt barn har rätt att bli mottagen i skolformen grundsärskola.


Grundsärskolan omfattar utbildning i ämnen och ämnesområden eller en kombination av dessa. Den kan även omfatta ämnen enligt grundskolans kursplan.


Mottagande i grundsärskolan

Frågan om en elev kan bli mottagen i grundsärskola kan väckas av vårdnadshavare och personal i skolan eller förskolan.


Utbildningsförvaltningen prövar om eleven har rätt att bli mottagen i grundsärskolan. För att kunna göra detta krävs vårdnadshavares medgivande samt fyra bedömningar:

  • Psykologisk bedömning
  • Pedagogisk bedömning
  • Social bedömning
  • Medicinsk bedömning


Grundsärskola ämnen och ämnesområden (inriktning träningsskola) finns i Lunds kommun där flera av kommunens grundskolor har grundsärskoleklasser. Klasserna är en del av respektive grundskola. Några mindre skolor har enbart grundsärskoleundervisning.


Det finns även elever mottagna i grundsärskolan som är integrerade i den ordinarie grundskolans verksamhet i Burlövs kommun.


Gymnasiesärskolan

Gymnasiesärskolan med sina fyraåriga program vänder sig till ungdomar som gått grundsärskolan. Flera program finns på gymnasiesärskolan i Lund och i Malmö. Det finns även möjlighet att välja gymnasiesärskolor på andra orter.

 

Kontakta oss

Medborgar­service - den enkla vägen till Burlövs kommun!

Kontakta oss

Telefon 040-625 60 00
E-tjänst Kontakt Burlöv » Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Öppettider

Måndag – fredag 08.00 – 16.30

Fler kontaktuppgifter »

Senast uppdaterad:

Förskola & skola