Burlövs kommun
www.burlov.se

Modersmålsundervisning / studiehandledning

Modersmålsundervisning

Vårt samhälle är flerspråkigt och mångkulturellt. Modersmålsundervisning främjar barnets utveckling till tvåspråkig individ med dubbel kulturell identitet och kulturkompetens.

Identitet och självkänsla

Modersmålet har stor betydelse för barnets identitet och självkänsla. Det är grunden för barnets förmåga till inlärning och barnet lär sig sitt andraspråk och andra ämnen lättare om modersmålet utvecklas.

Kulturell bakgrund

Målet är att eleven, genom modersmålsundervisningen, får möjlighet att utveckla sin förmåga att lyssna, förstå, tala, läsa och skriva sitt modersmål. För att på bästa sätt utveckla sin tvåspråkighet, ska eleven få kunskaper i historia, traditioner och samhällsliv i sin ursprungskultur samt göra jämförelser med svenska förhållanden. Det är viktigt för att stärka elevens kulturella bakgrund.

Till höger hittar du blanketter/e-tjänster för att ansöka om modersmålsundervisning för ditt barn. Sista dagen att söka modersmål inför nästa läsår är den 15 mars.

Modersmålsundervisning i grundskola och gymnasium

Rätt till modersmålsundervisning har alla elever för vilka ett annat språk än svenska utgör ett levande inslag i deras hemmiljö. Detta förutsätter i regel att minst en förälder talar ett annat språk än svenska och dagligen använder detta i sitt umgänge med barnet. Adopterade barn som har ett annat språk än svenska har också rätt till modersmålsundervisning även om språket inte talas dagligen i hemmet. En kommun är skyldig att anordna modersmålsundervisning i grundskola och gymnasieskola om antalet elever är minst fem och om det finns lämplig lärare. Detta gäller dock inte när en elev pratar något av de nationella minoritetsspråken finska, jiddisch, meänkieli, romani chib eller samiska. Dessa barn har rätt till undervisning även om antalet anmälda barn understiger 5. Undervisningen i modersmål anordnas utanför skoltid och kan äga rum på annan skola i kommunen än på elevens vanliga skola. Det är viktigt att du anmäler ditt barn i tid till modersmålsundervisningen (gäller ej nyinflyttade). På Skolverkets temasida kan du läsa mer om modersmålsundervisning.

Betyg

Betyg får eleverna från årskurs 6. I övriga årskurser har elever, föräldrar och modersmålslärare utvecklingssamtal. Eleven får också ett skriftligt omdöme varje termin som talar om var eleven befinner sig och vad som behöver utvecklas.

Studiehandledning

En elev kan få studiehandledning på sitt modersmål om skolan bedömer att eleven behöver det. Syftet med studiehandledning är att ge eleven stöd och hjälp att förstå svenska läroböcker och arbetsuppgifter.

Kontakta oss

Medborgar­service - den enkla vägen till Burlövs kommun!

Kontakta oss

Telefon 040-625 60 00
E-tjänst Kontakt Burlöv » Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Öppettider

Måndag – fredag 08.00 – 16.30

Fler kontaktuppgifter »

Senast uppdaterad:

Förskola & skola