Burlövs kommun
www.burlov.se

Mottagningsenheten Välkomst Burlöv

Nyanlända elever i Burlöv 7 - 16 år

Som nyanländ i Burlöv går eleven sedan på Välkomst Burlöv i max 2 månader innan eleven gör sitt skolval och får en placering på sin ordinarie skola. Innan eleven kan börja på mottagningsenheten måste man anmäla sig på expeditionen på Vårboskolan och hämta inskrivningspapper. Detta ska skrivas under av vårdnadshavare eller god man. Ta också med kvitto på asylansökan/LMA-kort eller liknande och betyg från tidigare skola, om det finns.


Kartläggning för fortsatt skolgång

På mottagningsenheten ”Välkomst Burlöv” sker kartläggning som sedan ligger till grund för elevens fortsatta skolgång. Kartläggningen sker på elevens starkaste språk och parallellt med kartläggningen erbjuder Välkomst Burlöv undervisning i form av ämnes- och samhällsintroduktion. Antalet elever på Välkomst Burlöv varierar. Klasser och grupper anpassas till elevernas antal och individernas behov.

 

Förutom ett inskrivningssamtal kommer eleven att ha hälsosamtal, kartläggning av elevens skolbakgrund och övrig bakgrund samt kartläggning gällande litteracitet och numeracitet. Allt detta sammanställs i en kartläggningsprofil, så att rektor sedan kan ta ett beslut om vilken årskurs eleven ska placeras i.

Kontakta oss

Medborgar­service - den enkla vägen till Burlövs kommun!

Kontakta oss

Telefon 040-625 60 00
E-tjänst Kontakt Burlöv » Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Öppettider

Måndag – fredag 08.00 – 16.30

Fler kontaktuppgifter »

Senast uppdaterad:

Förskola & skola