Burlövs kommun
www.burlov.se

Språkporten – Studiehandledning

Vad är studiehandledning?

 

Studiehandledning är handledning på modersmålet i skolämnen. Eleven ska utveckla studieteknik och lära sig ord och begrepp på svenska. Studiehandledningen ska stödja undervisningen i skolans olika ämnen och ge eleven möjlighet att nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling.

 

Studiehandledning beskrivs ofta som en bro mellan elevens tidigare kunskaper och erfarenheter och nya kunskaper och erfarenheter.

 

Det tar två till åtta år att lära sig svenska så att en elev fullt ut klarar skolan. Studiehandledning på modersmålet möjliggör att nyanlända elever kan fortsätta med en åldersadekvat kunskapsutveckling utan att studierna försenas i väntan på att man lär sig svenska.

Kännetecknande för effektiv studiehandledning


Skolverket har definierat fem viktiga framgångsfaktorer för effektiv studiehandledning:

 

•Att den föregås av en bedömning av elevens språk och ämneskunskaper

•Att insatserna anpassas efter elevens förutsättningar och behov

•Att skolan har kompetens om flerspråkighet

•Att studiehandledaren och elevens lärare samverkar

•Att undervisningen/studiehandledningen ges växelvis

på elevens modersmål och på svenska.

Sammanställning av effektiv studiehandledning

Studiehandledares sammanställning i Burlövs kommun av vad som kännetecknar effektiv studiehandledning dvs studiehandledning med hög kvalitet. Sammanställning gjord i juni 2020 under kollegiala diskussioner efter att alla läst boken Studiehandledning för flerspråkiga elever, kunskapsutveckling genom modersmålet av Tamar Ucar och Karin Sheikhi.

Kontakta oss

Medborgar­service - den enkla vägen till Burlövs kommun!

Kontakta oss

Telefon 040-625 60 00
E-tjänst Kontakt Burlöv » Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Öppettider

Måndag – fredag 08.00 – 16.30

Fler kontaktuppgifter »

Senast uppdaterad:

Förskola & skola