Burlövs kommun

Trivsel

Vårt mål är att alla ska trivas och känna sig trygga på vår skola. För att åstadkomma detta arbetar vi på en mängd olika sätt. Nedan följer exempel på några av dessa.

 

Likabehandlingsplan

Vi strävar efter att alla ska känna att de har lika värde oberoende av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. 

Ordningsregler

På vår skola:

 

  • respekterar vi varandra
  • tar vi hand om vår arbetsmiljö och vårt arbetsmaterial
  • hjälps vi åt att skapa studiero
  • löser vi konflikter på ett bra sätt

 

Elevråd och personal har tillsammans bestämt de här reglerna och vi gör vårt bästa för att följa reglerna. Om man inte följer reglerna får det konsekvenser! Vi följer Skollagens kapitel 5 Trygghet och Studiero.

Kontakta oss

Gymnasieenheten


Maria Wemmerström

Biträdande rektor 040-625 65 10

maria.wemmerstrom@burlov.se


Göran Olsson

Skolsekreterare 040-625 60 03

goran.olsson@burlov.se


Besöksadress: 

Lundavägen 68

232 02 Åkarp


Postadress:
Burlövs kommun

Gymnasieenheten

Box 53

232 21 Arlöv

Senast uppdaterad:

Förskola & skola