Burlövs kommun
www.burlov.se

Mottagningsrutiner nyanlända barn förskola

Två små barn med läsplatta

Rutiner mottagande av nyanlända barn i förskolan

Rutinerna gällande nyanlända barn i förskolan är ett kompletterande introduktionsmaterial till de rutiner gällande introduktion som redan finns i Burlövs kommun och som gäller alla barn.

Välkomst Burlöv – en väg in

Välkomst Burlöv, är första kontakten för vårdnadshavare som har nyanlända barn och elever i åldern 1-19. Elever som har fyllt 18 år kan själva ta kontakt med Välkomst Burlöv.

 • Nyanlända barn (1-5) och deras vårdnadshavare hänvisas av medborgarservice, barnomsorgshandläggare eller socialförvaltningen till Välkomst Burlöv.
 • Ett första möte med vårdnadshavare bokas av chefen för Välkomst Burlöv.
 • Chefen på Välkomst Burlöv informerar barnomsorgshandläggare om nyanländ familj

Första möte på Välkomst Burlöv

Mötet på Välkomst Burlöv sker innan vårdnadshavare träffar pedagogerna på ett första möte på förskolan.

Information och frågor


 • Genomgång av Välkommen till förskola i Sverige (se Välkommen till förskola i Sverige!)
 • Tipsa om öppen förskola och familjecentralen Samovaren
 • Har ert barn gått i förskola i hemlandet?
 • Har ni sökt förskoleplats? Vårdnadshavare berättar för barnomsorgshandläggare vilken/vilka förskola/förskolor den är intresserad av
 • Barnomsorgshandläggare kontaktar rektor för förfrågan om vakanta platser att placera på
 • Placeringserbjudande skickas ut till vårdnadshavare.
 • Välkomst Burlöv bokar ett första möte på berörd förskola

Första möte förskola - mötet sker innan ordinarie introduktion på förskolan påbörjas

Genom mötet skapar vårdnadshavare och förskola en första kontakt med varandra. Det är viktigt att vid detta tillfälle visa intresse och engagemang för barnets och familjens bakgrund, erfarenhet, kunskap, förmågor och kultur. Det ger en ökad förförståelse för barnets situation vid ex lämning/hämtning, barnets tidigare upplevelse av anknytning, hur många uppbrott barnet tidigare upplevt etc.


Rektor utser pedagog som ansvarar för att bjuda in och leda mötet. Språkstöd bokas i samråd med rektor (modersmålsenheten finns att tillgå). Finns det pedagog med samma modersmål på förskolan går det bra att pedagog används som språkstöd.

Presentation av förskolans innehåll och verksamhet


Vad är förskola i Sverige? Lek är ingång till lärandet och det behöver förtydligas för vårdnadshavare. Språk, lärande och identitetsutveckling hänger nära samman - se läroplan


Förslag på frågor att ställa till vårdnadshavare under samtalet


Berätta lite om ditt barn;

 • Vilka språk talar ditt barn eller har mött och i vilka sammanhang?
 • Har barnet gått på förskola tidigare, senast när, hur många år?
 • Har barnet gått regelbundet på förskola?
 • Vad tyckte barnet om att gå på förskola
 • Vad är era förväntningar på förskolan?
 • Vad tänker du att barnen är med om på dagarna? (undervisning)
 • Är det något som oroar er?
 • Är ditt barn rädd för något som vi behöver känna till?
 • Finns det något av särskild vikt som måste tas upp före första dagen på förskolan ex barnets hälsa, behov av stöd, egenvårdsavtal ska upprättas
 • Vilka ingår familjen, är hela familjen här? har ni bott tillsammans hela tiden, -om inte, har ni kontakt? när kom ni till Sverige?

Kontakta oss

Nyanlända och flerspråkiga elevers lärande

Sandra Pilemalm

Utbildningsförvaltningen

Telefon 076–137 74 22

E-post: sandra.pilemalm@burlov.se

Senast uppdaterad:

Förskola & skola