Burlövs kommun

Translanguaging Vårboskolan

Pojke som ritar på staffli med lärare i bakgrunden

Translanguaging: vägen till djupare förståelse och ökat lärande

Vårboskolan är en högstadieskola med en fantastisk språkflora. I korridorer, klassrum och personalrum talas ett 30-tal olika språk. Det har under lång tid varit en självklarhet att se flerspråkighet hos elever och personal som en viktig resurs för lärande såväl som trivsel. Olika språk, religioner, livsuppfattningar, kulturer, samverkar, kompletterar och berikar varandra. 

 

Arbetet med translanguaging påbörjades för ett par år sedan. Intresset att formalisera, fördjupa och sprida språkutvecklande arbete genom translanguaging har varit och är naturligt och viktigt på Vårboskolan.


Translanguaging, eller transspråkande/korsspråkande handlar om att på ett medvetet sätt använda elevernas flerspråkighet som resurs i undervisningen och möjliggöra att alla språk används i lärandet. Med detta menas inte bara modersmål utan även andra semiotiska resurser som skapar mening; gester, ljud, bilder och VR - Virtual Reality. Translanguaging är alltjämt ett förhållningssätt där man ser elevens bakgrund och språk som en resurs.


Betydelsen av modersmålet i undervisningen

För att bättre förstå vilken viktig roll translanguaging kan spela i en människas liv, titta på kortfilmen med Moises, en 10-årig elev som kämpar med att kommunicera i sin nya skola med begränsad tillgång till sitt modersmål; spanska, i en engelskspråkig skola. Filmen är regisserad av Richard Levien.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakta oss

Nyanlända och flerspråkiga elevers lärande

Sandra Pilemalm

Utbildningsförvaltningen

Telefon 076–137 74 22

E-post: sandra.pilemalm@burlov.se

Senast uppdaterad:

Förskola & skola