Burlövs kommun

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Gång- och cykelövergångsställe med fotgängare och cyklist

Samhällsbyggnadsförvaltningen handlägger ärenden som rör:

 • byggnader, till exempel bygglov och bygganmälan,
 • miljöarbete, både strategiskt och via myndighetsutövning,
 • skötsel av gator, parker, grönområden och lekplatser,
 • fastighetsskötsel av kommunens byggnader och
 • stadsplanering

Stab

Staben arbetar med förvaltningens övergripande ekonomiska och administrativa ärenden. Vidare handläggs inom staben även arrenden, hyresärenden och tomtkö. Samhällsbyggnadschef är Julia Branting.

Kommunteknik

I kommuntekniks arbetsuppgifter ingår bland annat att:

 • verka för en god trafikmiljö och trafiksäkerhet,
 • projektera, bygga och underhålla gator, vägar, parker och allmänna platser i kommunen,
 • adress- och gatunamnsättning,
 • ta hand om odlings- och kolonilotter,
 • svara för gaturenhållning och övrig renhållning utomhus.

Gatuchef är Lone Åkesson.

Miljö- och byggavdelningen

Miljö- och byggavdelningen arbetar med tillsyn utefter miljöbalken inom huvudområdena:

 • miljö- och hälsoskydd,
 • smittskydd och strålskydd
 • samt livsmedelstillsyn enligt livsmedelslagstiftningen.

Avdelningen arbetar också med bygglov och bygganmälan enligt plan- och bygglagen. Miljö- och byggchef är Ingegerd Andersson.

Fastighetsavdelningen

Fastighetsavdelningen arbetar med att projektera, bygga, underhålla och förvalta kommunens byggnader och idrottsanläggningar. Fastighetschef är Lars Andersson.

Planeringsavdelningen

Planeringsavdelningen har hand om kommunens fysiska samhällsplanering, miljöstrategiska frågor samt karthantering. Planchef är Kerstin Torseke Hulthén.

Kontakta oss

Medborgar­service - den enkla vägen till Burlövs kommun!

Kontakta oss

Telefon 040-625 60 00
Skriv till oss via webbformulär »öppnas i nytt fönster

Öppettider

Måndag – fredag 08.00 – 16.30

Fler kontaktuppgifter »

Senast uppdaterad:
2017-10-19