Burlövs kommun

Rådgivande organ

Flera kommunala verksamheter samarbetar med olika organisationer inom specifika områden. Dessa organisationer fungerar som informationskällor och rådgivare till kommunens verksamheter och nämnder. Kommunen samarbetar med följande rådgivande organ

Brottsförebyggande rådet, BRÅ

BRÅ är en myndighet som verkar för att brottsligheten minskar och tryggheten ökar i samhället genom att ta fram fakta och sprida kunskap om brottslighet och brottsförebyggande arbete.

Rådet för funktionshinderfrågor, RFHF

RFHF är ett organ för samråd och ömsesidig information mellan handikapporganisationerna och kommunen.

Kommunala pensionärsrådet, KPR

KPR är ett organ för överläggningar, samråd och ömsesidig information mellan pensionärsföreningarna och kommunen.

Burlövs Ungdomsråd

Burlövs Ungdomsråd arbetar för att ungdomar ska få ökat inflytande i Burlövs kommun. Ungdomsrådet ska föra fram ungdomars åsikter till politikerna i Burlövs Kommun.

Brukarrådet

Brukarrådet är ett organ för överläggningar, samråd och ömsesidig information mellan socialnämnden och företrädare för brukare inom socialpsykiatrins verksamhet.

Kontakta oss

Medborgar­service - den enkla vägen till Burlövs kommun!

Kontakta oss

Telefon 040-625 60 00
Skriv till oss via webbformulär »öppnas i nytt fönster

Öppettider

Måndag – fredag 08.00 – 16.30

Fler kontaktuppgifter »

Senast uppdaterad:
2017-06-20

Kommun & politik